Hodnocení kurzu ŠVZ Brno 2018

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Žádáme Vás o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro nás velice cennou zpětnou vazbou a pomohou nám zlepšovat úroveň kurzů. Dotazník je anonymní. Pokud se ale nestydíte za svůj názor, můžete na konci dotazníku vyplnit Vaši identifikaci.

Název a číslo kurzu (např. 112 TŘ Z)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jméno třídního lektora
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Zajímavost kurzu
Povinná odpověď

byl velmi zajímavý
nebyl vůbec zajímavý

Délka kurzu
Povinná odpověď

byl moc krátký
byl moc dlouhý

Přínos kurzu pro praxi
Povinná odpověď

byl velmi přínosný pro praxi
nebyl vůbec přínosný

Splnil kurz Vaše očekávání?
Povinná odpověď

splnil očekávání
nesplnil očekávání

Obtížnost obsahu kurzu
Povinná odpověď

velmi snadný
velmi obtížný

Potřebnost samostudia
Povinná odpověď

musel jsem hodně samostudovat
samostudium jsem nepotřeboval

Vybavení učeben
Povinná odpověď

výborně vybavené
špatně vybavené

Technika pro výcvik
Povinná odpověď

výborně vybavené
špatně vybavené

Funkčnost prostředků k výuce
Povinná odpověď

vždy vše fungovalo
věčně něco nefungovalo

Jak hodnotíte lektory?
Povinná odpověď

Jak na vás působili? Co by mohli zlepšit, v čem vám nevyhovovali, v čem byli dobří?

Zbývá 1500 znaků

Nejvíce mě zaujalo:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Zbytečné bylo:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Pro příště bych přidal:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Čemu dalšímu by se měla výuka věnovat:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jakékoliv další poznámky a připomínky:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jméno a příjmení (nepovinné)

Zbývá 250 znaků

Váš email (pro případné další výzkumy, reakci na odpovědi atd.)

Respondent souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly ŠVZ HZS ČR zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem vyhodnocování kvality kurzů.

Zbývá 250 znaků

Délka praxe u HZS v letech

Zbývá 20 znaků