Dotazník (Stres a jeho vliv na výkonnost zaměstnání u Policie ČR)

Vážení kolegové,

V rámci bakalářské práce Vám předkládám dotazník: Stres a jeho vliv na výkonnost v zaměstnání u Policie ČR, který bude nedílnou součástí bakalářské práce v rámci ukončení mého bakalářského studia v oborou Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze. 

Tímto Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku, který bude sloužit ke stanovení syndromu vyhoření a také stanovení  příčin vlivu stresu na daného jedince daném zaměstnání. Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou použity pouze pro účely této práce. 

Děkuji Vám za čas, trpělivost a spolupráci při vyplňování neobvyklého dotazníku.

Kristýna B.

DOTAZNÍK ZDE