.

Opdracht design thinking

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd

Welkom bij onze enquête, wij zijn Joyce, Jolijn en Noëlle, tweedejaars logopedie studenten op de Fontys in Eindhoven. Voor onze opdracht moeten wij volgens design thinking een prototype ontwikkelen voor onze casus (die onlangs een CI heeft gekregen). Hierbij willen we u wat vragen stellen, zodat wij beter beeld hebben over de behandelingen tijdens de revalidatieperiode met deze cliënten.

1

Wat voor soort behandeling gebruikt u bij cliënten die onlangs een CI hebben ontvangen? (bijvoorbeeld een hoortraining)

2

Wat voor behandelmateriaal gebruikt u hiervoor?

3

Maakt u ook gebruik van een Logboek? Zo ja, hoe wordt dit gebruikt?

4

Merkt u dat er thuis bij deze cliënten veel geoefend wordt?

5

Gebruikt u ook online programma's voor de behandeling/oefeningen?

6

Ervaart u hier ook problemen mee?

Zo ja, wat voor problemen?
7

Mist u nog behandelmateriaal?