Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

Vážené paní učitelky,

ráda bych Vás požádala o pomoc při svém výzkumném šetření na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě, který se zabývá rozvojem komunikačních kompetencí u dětí v mateřské škole. Byla bych Vám velice vděčná, kdybyste mohly věnovat několik minut tomuto jednoduchému dotazníku. Všechna data jsou anonymní a nebudou nijak zneužita, budou využita pouze pro účely výzkumného záměru.

Mnohokrát děkuji

Jak často zařazujete tyto metody k rozvoji komunikačních kompetencí u dětí jako učitelka v mateřské škole?
Povinná odpověď

každý den
několikrát týdně
1 měsíčně
vyjímečně
nikdy
námětová hra
dramatizace s využitím loutky, maňáska
popis obrázků, komentáře k obrázkům a knížkám
vyprávění pohádek
dokončení příběhů
rytmizace pomocí říkadel a básničky
písničky
gymnastika mluvidel
dechová cvičení
komunitní kruh

Uveďte, prosím délku Vaší praxe?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Zakroužkujte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Jak se jako učitelka v mateřské škole dále vzděláváte a doplňujete své znalosti?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Odkud čerpáte náměty a získáváte inspiraci při práci s dětmi v mateřské škole?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak spolupracujete s rodiči na rozvoji komunikačních kompetencí u dětí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků