.

Enquête n.a.v. Pinksterpreek

Graag wil ik u vragen om d.m.v. deze enquête te reflecteren op de preek die ik bij u in de gemeente heb gehouden. Ik houd deze enquête in het kader van mijn studie aan de Protestants Theologische Universiteit (PThU).

Ik wil u vragen om de enquête zo eerlijk mogelijk in te vullen. Schroomt u niet om (opbouwende) kritiek te delen. Het invullen kost in totaal misschien een paar minuten. Met de uitslag van deze korte enquête zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Hartelijk dank voor de moeite!

Albert Groothedde (agroothedde@outlook.com) 

Beveiligd
De voordracht van de prediker
1

Kunt u met enkele steekwoorden de voordracht van de voorganger typeren?

Let op: dit betreft de voordracht (de wijze van preken), niet de inhoud van de preek
2

Welke typeringen passen volgens u bij de voordracht?

Kies één of meer antwoorden
3

Stelling: de voordracht leek wel een leesbeurt

Kies één antwoord
4

Hoe waardeert u de voordracht?

Kies één antwoord
5

Heeft u nog verbeterpunten als het gaat om de voordracht?

6

Heeft u nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties als het gaat om de voordracht?

De voordracht van de prediker
7

Kunt u met enkele steekwoorden de preek typeren?

Let op: het is niet de bedoeling dat u een samenvatting van de preek geeft, maar dat u in kernwoorden uw mening geeft over de preek
8

Welke kernwoorden zijn volgens u van toepassing op de preek?

Kies alle kernwoorden die volgens u van toepassing zijn
9

Heeft u nog verbeterpunten als het gaat om de inhoud van de preek?

10

Heeft u nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties als het gaat om de inhoud van de preek?