Finns det ett samband mellan mängden fysisk aktivitet och upplevd stress?

 I denna studie vill vi undersöka om respondenterna utför någon form av fysisk aktivitet och huruvida det har ett samband med upplevd stress hos deltagarna. 


Denna studie är frivillig, anonym och som deltagare har du rätt avsluta studien när som. 


Information hanteras konfidentiellt och får endast användas i forskningsändamål.


Tack!

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023