.

Enquête kansenongelijkheid in het onderwijs

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Kansenongelijkheid in het onderwijs
1

Met welke visie bent u het eens?

Kies één antwoord
2

Geeft u uw lessen altijd volgens een methode?

Kies één antwoord
3

Differentieert u tijdens uw lessen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw leerlingen (denk aan: verlengde instructie)

Kies één of meer antwoorden
4

Zo ja, op welke manier(en) differentieert u?

5

Wat zijn volgens u de voordelen van differentiëren in de lessen?

6

Wat zijn volgens u de nadelen van differentiëren tijdens de lessen?

7

Hoe denkt u over het werken in niveaugroepen in de klas? (Hierbij zitten de kinderen met hetzelfde niveau bij elkaar. Er ontstaat hierdoor een sterke groep en een zwakkere groep.)

8

Denkt u dat leerkrachten vooroordelen kunnen hebben tegenover hun leerlingen over hun cognitieve capaciteiten op basis van hun thuissituatie?

Kies één of meer antwoorden
9

Wat zou volgens u het effect van deze vooroordelen kunnen zijn voor deze leerlingen?