.

Vplyv fajčenia na zdravie mladistvých

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
VPLYV FAJČENIA NA ZDRAVIE MLADISTVÝCH
1

Váš vek

Vyberte jednu odpoveď
2

Vaše pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Fajčíte

Vyberte jednu odpoveď
4

Kedy ste prvý krát fajčili?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ako dlho fajčíte?

6

Ako často fajčíte?

7

Aké cigarety preferuješ?

Vyberte jednu odpoveď
8

Čo vám prináša fajčenie?

(ako sa cítite)
9

Prečo ste začali fajčiť?

10

Myslíte si, že ste závislý na cigaretách?

Vyberte jednu odpoveď
11

Skúšali ste prestať s fajčením?

Vyberte jednu odpoveď
12

Pomohol vám niekto s odvykaním?

(radili ste sa s niekým)
13

Poznáte odvykacie kúry?

Vyberte jednu odpoveď