Wpływ dotacji unijnych na rozwój rolnictwa w Polsce

Szanowni Państwo,

jestem studentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa. Uzyskane z niej informacje użyte będą przeze mnie do napisania pracy licencjackiej pt. "Wpływ funduszy unijnych na rozwój rolnictwa w Polsce". Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Czy regularnie Pan/Pani pobiera dopłaty bezpośrednie? (Jeśli nie, proszę przejść do pytania 3)

Wielkość otrzymywanych dopłat bezpośrednich

Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/Pani z Programów Operacyjnych? (Jeśli tak, proszę pominąć pytanie 4. Jeśli nie, proszę po pytaniu 4 przejść do pytania 13)

Jeśli nie to dlaczego?

Jeśli tak to z których?

Jeśli tak to z jakich działań?

Wielkość otrzymanego dofinansowania

Na co zostały przeznaczone pozyskane środki?

W jakim stopniu pozyskane środki unijne przyczyniły się do:

0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
nie przyczyniły się
zwiększenia zysków
obniżenia kosztów
wzrostu wydajności
skrócenie czasu pracy
wzrostu konkurencyjności
powiększenia gospodarstwa
powiększenia produkcji

Czy poczynione inwestycje zostałyby zrealizowane bez środków z UE?

Jak ocenia Pan/Pani programy unijnego wsparcia dla rolników?

Czy skorzysta Pan/Pani z programów pomocowych UE w kolejnych latach?

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Wielkość gospodarstwa
Wymagana odpowiedź

Kierunek produkcji gospodarstwa:
Wymagana odpowiedź

Województwo:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków