Učení jazykových dovedností na 1. stupni ZŠ

Dobrý den,


Jsem studentem Univerzity Palackého v Olomouci, kde studuji navazující magisterský program Učitelství anglického jazyka pro základní školy.


Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Týká se učení jazykových dovedností na prvním stupni ZŠ. Některé otázky se týkají konkrétních ročníků a proto v případě, že jste daný ročník nikdy neučili, nebo jste v něm angličtinu neučili už dlouho a nechcete pro daný ročník odpovídat, zvolte odpověď ´´neumím odpovědět. 


Vyplnění dotazníku by vám mělo trvat asi 10-15 minut a výsledky tohoto dotazníku budou vyhodnoceny v mé diplomové práci, která má zjistit, jak učitelé vnímají a jak přistupují k výuce jazykových dovedností na prvním stupni základních škol. 


Dotazník je konstruován v anglickém jazyce, jelikož se předpokládá, což doufám nikoho neodradí od vyplnění.


Děkuji za spolupráci, 


Martin Fojtík

Spustit dotazník teď