ČVUT_C3_REALIZAČNÍ TÝM

Název programu: Národní plán obnovy ČR

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Reforma 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce

Název projektu: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT

SC C3 - Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího evaluačního dotazníku. Dotazník je určen pro všechny zaměstnance, kteří se podíleli na realizaci aktivity činnosti v rámci projektu 

Spustit dotazník teď