.

Školní jídelna

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Zdravím! Prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma školní jídelna.
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaká je vaše věková kategorie?

Vyberte jednu odpověď
3

Využíváte služby školní jídelny?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaké služby školní jídelny využíváte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jste spokojeni se stravováním?

Vyberte jednu odpověď
6

Co by jste rádi změnili?

7

Jaký oběd preferujete?

Vyberte jednu odpověď
8

Dáváte si polévku?

Vyberte jednu odpověď
9

Vyhovuje vám forma podávání pokrmu na tác?

Vyberte jednu odpověď
10

Co se vám na školní jídelně líbí?