Nové metódy vzdelávania a ich aplikácia vo výučbe teoretických predmetov na Lekárskej Fakulte

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník