Parazity a ich šírenie u detí

Dobrý deň,


vopred sa chcem poďakovať, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník obsahuje zatvorené a otvorené otázky. Dotazník vypĺňate anonymne.

Spustiť dotazník