Adaptácia Manažéra

Ahoj,

prosím venuj niekoľko minút tomuto dotazníku.

Aj vďaka tvojim postrehom a pripomienkam môžeme spoločne pomôcť novým kolegom / manažérom uľahčiť začiatky ich novej role. 

Za tvoj čas Ti vopred všetci ďakujme ;)

Spustiť dotazník