Úroveň vedomosti dojčiacich žien v postnatálnom období

Vážená respondentka,


som študentkou 3. ročníka magisterského štúdia študijného odboru Ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého by som chcela zistiť úroveň Vašich vedomosti o dojčení. Dotazník je anonymný, získané údaje mi poslúžia pri vypracovaní diplomovej práce a nebudú použité na žiadny iný účel.


Ďakujem


Bc. Michaela Ťakušová

Spustiť dotazník