Kwestionariusz ankiety dla rodziców i opiekunów prawnych dziecka uczestniczącego w zajęciach plastycznych

Szanowni Państwo,

Nazywam się Justyna Bucholc i jestem studentką piątego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum w Szczecinie. Celem tej anonimowej ankiety jest przeprowadzenie badań na temat „Edukacji artystycznej w kontekście sztuk plastycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej”. Zapewniam, że otrzymane dane stanowią wyłącznie materiał badawczy do mojej pracy dyplomowej. 

Rozpocznij ankietę teraz