Dotazník pro rodiče - MAP rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice

Milí rodiče,

rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího dotazníku v oblasti vzdělávání dětí a žáků. Výsledky tohoto šetření využijeme v dialogu se zástupci ZŠ a MŠ (případně nižších stupňů víceletého gymnázia) na našem území - při plánování dalších aktivit v této oblasti.

Spustit dotazník