Zistenie záujmu o podujatia pre introvertov UKF

ORGANIZÁTOR: Andrej Búran, študent učiteľstva

TERMÍN: nasledujúce 2 týždne (2.-11. máj 2023)

Spustiť dotazník