Dotazník pro výchovné poradce základních škol v okrese Šumperk

Dobrý den, mé jméno je Petra Navrátilová a jsem studentkou kombinovaného studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Právě dokončuji studium oboru Speciální pedagogika – poradenství, zároveň však již pracuji jako učitelka na základní škole v Hanušovicích. K mému úspěšnému dokončení studia mi můžete pomoci i Vy tím,  že vyplníte tento dotazník k mé diplomové práci na téma Realizace pedagogické intervence u žáků se SPU na základních školách v okrese Šumperk. Svým výzkumem bych ráda zjistila jakým způsobem u Vás na škole pedagogická intervence probíhá, zda je efektivní a jaká vidíte úskalí. Budu velmi vděčná, když se do výzkumu zapojíte a já získám potřebné informace pro svou diplomovou práci. 

Spustit dotazník teď