Preferencie generácií X, Y a Z pri odmeňovaní

Vážená respondentka, vážený respondent,

volám sa Miriam Lečejová a som študentkou 2. ročníka II. stupňa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde študujem na fakulte Sociálno – ekonomických vzťahov študijný odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. V mojej diplomovej práci sa venujem téme – Preferencie generácií X, Y a Z pri odmeňovaní. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o Váš čas a o vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť ako podklad k diplomovej práci.

Dotazník je anonymný a bude slúžiť len na potreby diplomovej práce. Svoje odpovede prosím označte alebo vypíšte.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu. 

Spustiť dotazník