Dotazník

Dotazník určený ženám, ktoré utrpeli perinatálnu stratu (včasný, spontánny potrat, pôrod

mŕtveho plodu alebo včasné novorodenecké úmrtie) v poslednom období 0-5 rokov.Vážené respondentky,


obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Tento dotazník je súčasťou mojej diplomovej práce, na tému: „Prežívanie žien po perinatálnej strate - špecifické aspekty starostlivosti”.

Cieľom štúdie je zistiť, analyzovať a vyhodnotiť vaše skúsenosti, spokojnosť

s podporou zdravotníkov a prežívanie v súvislosti s perinatálnou stratou a tak získať od vás cenné podnety, ktoré by prispeli k skvalitneniu starostlivosti o ženy po perinatálnej strate.

Dotazník je anonymný. Prosím Vás o jeho pravdivé a úplné vyplnenie podľa inštrukcií

uvedených pri jednotlivých otázkach. Výsledky budú použité za účelom spracovania

diplomovej práce.

Za úprimné odpovede Vám vopred ďakujem.


Bc. Slavomíra Nemčoková, pôrodná asistentka.

E-mail: slavomira.nemcokova@gmail.com

študentka pôrodnej asistencie na

JLF UK v Martine.


Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník