.

vYpLň To Ty KoŠtĚ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Dotazník
1

Jaké máte pohlaví

v případě Jiná, uveďte prosím název a číslo v pořadí
2

Jak jste staří?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak jste se dozvěděli o ubytování?

4

Jak by jste ohodnotili Vaše ubytování

5

Jak by jste ohodnotili přístup zaměstnancům

6

Jak by jste ohodnotili okolí hotelu

7

Který z následujících doplňků jste v ubytování postrádali?

V případě jiné, uveďte prosím příklad
8

Byli jste spokojeni s nabídkou našich služeb

Vyberte jednu odpověď
9

Doporučili by jste nás svým známým?

Vyberte jednu odpověď

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku