Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Vzdělávání dětí do 15 let v ORP Orlová z pohledu nás - rodičů

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zodpovězením otázek pomůžete k sestavení Místního akčního plánu ve vzdělávání pro děti do 15 let v ORP Orlová, který se bude snažit zohlednit rovněž Vaše připomínky k oblasti, kterou známe všichni a která je i naší budoucnosti v podobě dnešních dětí za deset, patnáct let.

Děkujeme za pomoc.

1 Pohlaví
Povinná odpověď

2 Bydliště
Povinná odpověď

3 Věk
Povinná odpověď

4 Dosažené vzdělání
Povinná odpověď

5 Současná pozice
Povinná odpověď

6 Vyberte tvrzení charakterizující Vaši osobu.
Povinná odpověď

7 Víte, co znamená ve školství pojem "inkluze"?
Povinná odpověď

8 Souhlasíte s inkluzivním vzděláváním?
Povinná odpověď

9 Pro jednotlivé otázky vyberte z nabídky odpověď.
Povinná odpověď

ANO
NE
NEVÍM
Nemám dítě v MŠ.
Myslíte si, že již v MŠ se dítě vzdělává?
Znáte Školní vzdělávací program Vaší MŠ?
Máte možnost umístit své dítě do MŠ v blízkosti Vašeho bydliště?
Jste spokojeni se stravováním v MŠ?
Máte možnost vzdělávat své dítě v nejbližší MŠ, ale z určitých důvodů volíte raději jinou MŠ? Pokud ano, v následující otázce napište proč.

10 Důvod umístění mého dítěte ve vzdálenější MŠ od bydliště.

Zbývá 250 znaků

11 Pro jednotlivé otázky vyberte z nabídky odpověď.
Povinná odpověď

ANO
NE
NEVÍM
Nejsem rodič žáka ZŠ.
Těší se Vaše dítě obvykle do školy?
Pokud žáci nepochopí učivo nebo jsou nemocní, mají ve škole možnost doučování?
Máte zájem o zavedení vyučovací metody CLIL (integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka) na školu, kam dochází Vaše dítě?

12 Dochází Vaše dítě na školní odpolední zájmové aktivity?
Povinná odpověď

13 Má Vaše dítě kromě školy a školních kroužků ještě nějaké další odpolední aktivity?
Povinná odpověď

14 Kdo rozhodoval o výběru volnočasové aktivity, kterou navštěvuje Vaše dítě?
Povinná odpověď

15 Kolik finančních prostředků měsíčně vynaložíte na volnočasové aktivity Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

16 Víte, kde můžete získat informace o volnočasových aktivitách ve Vašem okolí?
Povinná odpověď

17 Postrádáte ve svém okolí nějakou volnočasovou aktivitu pro děti?
Povinná odpověď

18 Pro jednotlivé otázky vyberte z nabídky odpověď.
Povinná odpověď

ANO
NE
NEVÍM
Nejsem rodič žáka ZŠ.
Je podle Vás studium technických oborů důležité z hlediska pozdějšího uplatnění na trhu práce?
Chcete, aby Vaše dítě studovalo SOŠ technického zaměření?
Máte dostatečné informace o možnostech studia technických profesí a jeho dalšího uplatnění?
Má Vaše dítě v rámci Pracovních činností na škole práci v dílnách?

19 Pro jednotlivá tvrzení vyberte z nabídky svůj pohled na věc. (Kariérové poradenství = odborná pomoc při volbě povolání.)
Povinná odpověď

ANO
NE
NEVÍM
Nejsem rodič žáka ZŠ.
Se systémem kariérového poradenství na škole mého dítěte jsem spokojen.
Přivítal/a bych kariérové testování a poradenství pro mé dítě poskytnuté školním psychologem.

20 Co může škola udělat pro Vaše dítě ve věci kariérového poradenství?

Zbývá 250 znaků

21 V případě, že by mělo Vaše dítě průměrný až podprůměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku, preferoval/a byste
Povinná odpověď

22 Svému dítěti jsem připraven/a pomoci s výběrem SŠ těmito způsoby:
Povinná odpověď

ANO
NE
NEVÍM
Nejsem rodič žáka ZŠ.
Spoluúčast se svým dítětem na setkání s pracovníkem ÚP na téma Analýza potřeb trhu práce v regionu i mimo region
Spoluúčast se svým dítětem na praktické exkurzi na SŠ vybraného oboru
Individuální návštěva s dítětem na Dni otevřených dveří SŠ
Účast na burze povolání SŠ v Domě kultury města Orlová
Jinak

Jménem realizačního týmu projektu "MAP - ORP Orlová" děkujeme za Vaše odpovědi a názory na aktuální téma - Vzdělávání dětí do 15 let. Pokud chcete být zařazen/a do slosování o drobné dárky, uveďte zde svůj kontakt. Vaše odpovědi zůstanou v anonymitě.

23 Můj kontakt:

Zbývá 250 znaků