.

DETO vrijwilligers

Beste respondent, 

Ik studeer Sportmarketing aan de Hogeschool Saxion in Deventer en namens mijn opleiding doe ik samen met mijn studiegenoten een onderzoek naar vrijwilligers binnen DETO. In deze enquête willen wij u daar graag een aantal vragen over stellen.

De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn alleen ten behoeve van ons onderzoek. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 minuten. 

Met vriendelijke groet, 

Jip, Jens en Dylan

Hogeschool Saxion

Beveiligd
1

Wat is uw leeftijdscategorie?

Kies één antwoord
2

Wat is uw geslacht?

Kies één antwoord
3

Bent u lid bij DETO?

Kies één antwoord
4

Doe u zelf aan sport?

Kies één antwoord
5

Wat is uw woonplaats?

6

Hoe lang bent u al vrijwilliger bij DETO?

Kies één antwoord
7

Wat motiveerde u om vrijwilligerswerk te doen bij DETO?

8

Op welke gebieden binnen DETO bent u momenteel actief als vrijwilliger?

9

Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk voor DETO?

Kies één antwoord
10

Wat vindt u het meest bevredigend aan het vrijwilligerswerk dat u doet bij DETO?

11

Hoe tevreden bent u over de communicatie tussen de vrijwilligers en het bestuur van DETO?

Kies één antwoord
12

Heeft u voldoende ondersteuning ontvangen van de DETO-leiding bij het uitvoeren van uw taken als vrijwilliger?

Kies één antwoord
13

Zou u DETO aanbevelen als een plek om vrijwilligerswerk te doen aan vrienden of familie?

Kies één antwoord
14

Welke vaardigheden heeft u ontwikkeld of verbeterd door uw vrijwilligerswerk bij DETO?

15

Hoe belangrijk vindt u de erkenning en waardering die u ontvangt voor uw vrijwilligerswerk bij DETO?

Kies één antwoord
16

Zou u graag meer training of workshops willen ontvangen om uw vaardigheden als vrijwilliger bij DETO te verbeteren?

Kies één antwoord
17

In hoeverre voelt u zich betrokken bij de doelen en missie van DETO?

Kies één antwoord
18

Zijn er bepaalde obstakels of uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd als vrijwilliger bij DETO? Zo ja, welke?

19

Hoe zou u de sfeer onder de vrijwilligers bij DETO beschrijven?

Kies één antwoord
20

Welke veranderingen of verbeteringen zou u graag zien binnen de vrijwilligersstructuur van DETO?

21

Voelt u zich voldoende op de hoogte van de evenementen en activiteiten die bij DETO plaatsvinden?

Kies één antwoord
22

Hoe zou u de balans tussen uw vrijwilligerswerk bij DETO en uw persoonlijke leven beoordelen?

Kies één antwoord
23

Wat is uw mening over de mate van betrokkenheid van DETO bij de lokale gemeenschap?

24

Zou u geïnteresseerd zijn in het opnemen van meer verantwoordelijkheid binnen DETO, zoals een leidinggevende positie?

Kies één antwoord
25

Hoe waardeert u over het algemeen uw ervaring als vrijwilliger bij DETO, op een schaal van 1 tot 10 (1 slecht - 10 goed)?

Kies één antwoord

De enquête is hierbij afgesloten, bedankt voor uw moeite!