Grutens produkter og tjenester

Gruten er igang med å se på muligheten for fortsettelse av virksomheten. I den forbindelse ønsker vi å få innspill fra våre følgere og potensielle kunder om hvilke produkter og aktiviteter som er interessante Vi vil ta med oss inputen videre i prosessen. Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på spørsmålene.

Mvh, Siri/Gruten


Start Survey Now
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2024 | Report abuse