Powered by

Dotazník k Evanjelickému spevníku

Milá sestra, milý brat,


Spevníková komisia ECAV pripravila Dotazník, ktorý bude odzrkadľovať súčasný stav používania terajšieho Evanjelického spevníka, vyhodnotí jeho klady a zápory a tak sa stane východiskovým bodom pre nastavenie ďalšieho postupu práce Spevníkovej komisie.

Ide nám o to, aby novovznikajúce dielo odzrkadľovalo súčasné potreby členov cirkvi a aby bol nový Evanjelický spevník jedným z hlavných prostriedkov pre vytváranie zrozumiteľného bohoslužobného spoločenstva, ktorý by ho hymnologicky a liturgicky upevňoval a tak prehlboval vieru člena cirkvi, žijúceho v 21. storočí. Termín odovzdania dotazníka je do konca roka 2021.

S úctou,

Spevníková komisia ECAV

Spustiť dotazník