.

Ekologický prieskum

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
🐢EKOLÓGIA🐢
1

Čo robíte pre ochranu životného prostredia?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ako by ste ohodnotili svoju ekologickú stopu z desiatich hviezdičiek?

Ohodnoťte od 1 do 10, kde 10 znamená najlepšiu ekologickú stopu.
3

Čo by ste navrhli na zlepšenie ochrany životného prostredia vo vašom okolí?

Napíšte svoju odpoveď.
4

Je podľa vás dôležitá environmentálna výchova vo školách?

Vyberte jednu možnosť.
5

Koľko plastových obalov použijete denne?

Od 1 do 5, kde 1 znamená minimálne použitie a 5 maximálne použitie.
6

Na aké zmeny v spoločnosti by ste sa radi podieľali v oblasti životného prostredia?

Napíšte svoju odpoveď.
7

Aký je váš názor na používanie obnoviteľných zdrojov energie?

Vyberte jednu možnosť.
8

Aké aktivity by ste chceli viac vidieť pri ochrane prírody vo vašom okolí?

Vyberte jednu možnosť.
9

Akou cestou cestujete najčastejšie?

Vyberte jednu možnosť.
10

Koľko vody denne v priemere spotrebujete?

Napíšte priemernú dennú spotrebu v litroch.
background