Chestionar de evaluare adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității DGASPC Hunedoara

Dragi cetățeni și beneficiari direcți ai activității DGASPC Hunedoara!

Vă rugăm să evaluați următoarele afirmații despre aplicarea în instituția noastră a principiilor și normelor de conduită prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Răspunsurile vor fi centralizate de către consilierul de etică pentru a identifica nevoile de consiliere etică și vulnerabilitățile etice cu care ne confruntăm. Chestionarul este anonim și va fi completat individual prin bifarea răspunsului care reflectă opinia personală a respondentului. Rezultatele vor fi folosite doar în scopul îmbunătățirii consilierii etice și a monitorizării modului de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul instituției. Printr-un astfel de instrument, se sondează și percepția cetățenilor cu privire la serviciile pubice și momentul în care este nevoie să întărim sistemele de control intern. 

Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră și timpul acordat!   

Începeți Chestionarul Acum
Politica de confidențialitate | Este ușor să creați un chestionar gratuit | © Survio 2023