.

Dotazník

Ahojte, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vek

Vyberte jednu odpoveď
2

Polovica všetkého plastového odpadu v oceáne pochádza z ktorej oblasti sveta?

3

Koľko vody je potrebnej na výrobu jednej fľaše balenej vody?

4

Väčšina plastového znečistenia pláva na povrchu vody, čo uľahčuje čistenie vôd od plastov

Pravda alebo nepravda
5

Mikroplasty nemajú negatívny vplyv na ľudské zdravie.

Pravda alebo nepravda
6

Koľko plastových fliaš sa ročne uvedie na slovenský trh?

7

Akou farbou musia byť označené nádoby na triedený zber plastov?

8

Obsahuje balená voda v plastových fľašiach mikroplasty?

9

Koľko % z vyrobených plastov je určených na jednorazové použitie?

10

Koľko mikroplastov zo syntetických textílií sa každý rok dostane do morského prostredia?

11

Čo je pre planétu udržateľnejšie, spaľovať plasty, alebo ich ukladať na skládku?

12

Koľko percent vyrábaného textilu je z plastov?

13

Kedy boli objavené plasty?

14

Takmer polovica vyrobeného plastu bola vyrobená za posledných koľko rokov?

15

Koľko percent z plastových odpadov, ktoré doteraz vo svete vznikli, bolo zrecyklovaných?

16

Koľko plastov približne skončí ročne v moriach a oceánoch?

17

Sú polystyrénové obaly na jedlo recyklovateľné?

18

Ako sa najčastejšie zaobchádza s plastovým odpadom v EÚ?

19

Čím je z environmentálneho hľadiska najlepšie nahradiť jednorazové plastové poháre?