.

Verandering Mengerij (werkvloer)

Welkom bij de enquête voor de verandering van de Mengerij afdeling

Beveiligd
1

In hoeverre vertrouw je erop dat de afdeling de veranderingen in de mengerij effectief zal doorvoeren?

2

Hoe goed voel je je geïnformeerd over de veranderingen die plaatsvinden in de mengerij?

3

Hoe vaak heb je de mogelijkheid om je zorgen of suggesties te delen met je leidinggevende?

4

Hoe serieus wordt er binnen het team omgegaan met feedback van medewerkers?

5

Hoe belangrijk zijn de huidige middelen voor jouw werkzaamheden?

6

Hoe goed voel je je ondersteund door je collega's tijdens veranderingen?

7

Hoe effectief zijn de huidige hulpmiddelen en technologieën die je gebruikt in je werk?

8

Hoe goed is de communicatie over beschikbare middelen en ondersteuning?

9

Hoe duidelijk zijn de redenen voor veranderingen binnen de afdeling?

10

Hoe positief sta je tegenover veranderingen in de mengerij?

11

Hoe comfortabel voel je je met het aanpassen aan nieuwe werkwijzen of technologieën?

12

Hoe gemotiveerd ben je om je aan te passen aan veranderingen in je werkomgeving?

13

Hoeveel vertrouwen heb je in je vermogen om met veranderingen om te gaan?

14

Hoe effectief zijn de systemen voor kennisdeling binnen de afdeling?

15

Hoe gemakkelijk is het om kennis en informatie te delen met collega's?

16

Hoe goed ben je voorbereid om met nieuwe technologieën te werken?

17

Hoeveel vertrouwen heb je in het nut van nieuwe technologieën voor het verbeteren van je werk?