Ankieta satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej w Klinicznym Oddziale Paliatywno-Hospicyj

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań anonimowej ankiety, której zawartość ma służyć ocenie zadowolenia z udzielania świadczeń medycznych przez WSPR Rzeszów. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w naszej placówce, będą cenną wskazówką, które obszary działalności powinny ulec poprawie. Dziękuję.
Rozpocznij ankietę teraz