.

Observatieformulieren/ Maandelijks reflectieverslag

Beste collega's, ik ben Macy Vrolijk en doe mij stage binnen de Marq bij Team A. Voor mijn studie doe ik een onderzoekje naar het huidige observatieformulier en het maandelijkse reflectieverslag. Aan de hand van deze enquête wil ik kijken, wat de mening is van de medewerkers bij de Marq en wat er eventueel verandert kan worden. 

Ik doe dit onderzoek, omdat naar mijn idee het niet altijd even duidelijk is hoe het formulier ingevuld moet worden en wie wat moet invullen. 

Secured
Enquête Observatieformulieren/ Maandelijks reflectieverslag
1

Vind je de betreffende formulieren handig in het gebruik?

Select one answer
2

Wat is je mening betreft het observatieformulier?

3

Wat is je mening betreft het maandelijkse reflectieverslag?

4

Als je aan het observatieformulier iets zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn?

5

Als je aan het huidige maandelijkse reflectieverslag iets mag veranderen, wat zou dat dan zijn?

6

Mis je op het observatieformulier nog een reflectiegedeelte vanuit de leerling of stagiaire?

Select one answer
7

Als je ja bij de vorige vraag hebt geantwoord: Welk reflectiemodel zou een goede optie zijn voor op het observatieformulier?

8

Wat zou je er van vinden om het observatieformulier en het maandelijke reflectieverslag samen te voegen?

Select one answer
9

Waarom zou je wel/ niet deze formulieren willen samenvoegen?

10

Heeft u nog aanvullingen voor een van de forumlieren, wat nog niet bevraagt is?