Dotazník k diplomové práci na téma "Využití GPS v CR se zaměřením na geocaching v ČR"

Vážení účastníci výzkumu,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká mé diplomové práce na Vysoké škole obchodní v Praze. V práci se zabývám geocachingem, jeho vlivem na domácí cestovní ruch a motivací ke sportovním aktivitám. Hlavním cílem mé práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit popularitu geocachingu v České republice, prokázat motivaci geocachingu ke sportovním aktivitám a také potenciál této hry pro rozvoj domácího cestovního ruchu.

Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Vyberte kraj, ve kterém máte místo trvalého bydliště
Povinná odpověď

Jaký typ turistiky nejčastěji provozujete?
Povinná odpověď

Používáte k turistice zařízení GPS?
Povinná odpověď

Slyšeli jste někdy o pojmu geocaching?
Povinná odpověď

Chtěl/a byste někdy geocaching provozovat? (hra, která kombinuje sport s turistikou, při které se pomocí GPS zařízení hledají skryté schránky tzv. "cache")

Pokud geocaching provozujete, jak dlouho jej provozujete?

Vyberte kraj, ve kterém geocaching provozujete

Navštívil/a jste někdy kvůli geocachingu destinaci, do které by jste jinak neměl/a v plánu jet?

Jste ochoten/a vydat při hledání keše určité finanční prostředky? (hostinská zařízení, ubytovací zařízení, parkovné, vstupné do turisticky zajímavých objektů)

Co Vás motivuje k účasti na této aktivitě?

Kdy nejčastěji lovíte?

S kým nejčastěji lovíte?

Jak lovíte nejčastěji keše?

Zvýšila se Vaše sportovní aktivita od té doby, co se věnujete geocachingu?

Do jaké míry je pro Vás geocaching finanční zátěží?