Diagnoza przemocy

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tej ankiety.

Głównym celem badania jest oszacowanie skali zjawiska przemocy w gminie Bierawa, poznanie postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie oraz ocena systemu przeciwdziałania i zwalczania problemu przemocy w gminie

1. Płeć
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

2. Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

3. Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

4. Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

5. Posiadanie dzieci
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

6. Sytuacja na rynku pracy
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

7. Ocena własnej sytuacji materialnej
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

8. Korzystanie z form pomocy oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (finansowej, pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa itp.)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

9. Jakie są najważniejsze problemy społeczne wśród mieszkańców gminy? (proszę wymienić 4 najważniejsze.)
Wymagana odpowiedź

10. Jak ocenia Pani/pani warunki życia w Gminie Bierawa?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

11. Proszę wskazać, jakie są najczęściej spotykanie przez Panią/Panią formy przemocy:
Wymagana odpowiedź

12. Proszę wskazać czy kiedykolwiek doświadczył (a) Pan(i) przemocy fizycznej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

13. Jak często zdarzyło się Panu (i) doświadczyć przemocy fizycznej?

Pozostało 100 znaków

14. W jakiej sytuacji/ w jakim miejscu doświadczył (a) Pan (i) przemocy fizycznej?

15. Proszę powiedzieć czy kiedykolwiek doświadczył (a) Pan (i) przemocy psychicznej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

16. Jak często zdarzyło się Panu (i) doświadczyć przemocy psychicznej?

Pozostało 100 znaków

17. W jakiej sytuacji/ w jakim miejscu doświadczył (a) Pan (i) przemocy psychicznej?

18. Zjawisko przemocy w rodzinie dotyczy tylko środowisk patologicznych i rodzin z marginesu społecznego.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

19. Przemoc występuje wtedy, gdy widoczne są ślady, siniaki, rany, zadrapania.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

20. Obrażanie i wyzwiska są normalną rzeczą podczas kłótni między małżonkami, rodzicami, dziećmi
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

21. W Polsce wiele rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy nie otrzymuje odpowiedniej pomocy.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

22. Prawo, które obecnie obowiązuje, nie chroni w pełni ofiar przemocy w rodzinie.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

23. Ofiary przemocy w rodzinie często akceptują swoją sytuację.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

24. Istnieją pewne okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

25. Rodzice mają prawo dać „klapsa” swojemu dziecku, gdy dziecko się źle zachowuje.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

26. Ofiary przemocy są często uzależnione od sprawcy.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

27. Przemoc w rodzinie, to problem wyolbrzymiony, ponieważ- kłótnie, sprzeczki, szarpanie zdarzają się niemal w każdym domu.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

28. Odpowiednie służby nie zawsze mogą oferować pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, gdyż ofiary nie zawsze przyznają się do swojej sytuacji.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

29. Jeżeli ofiara przemocy w rodzinie nie prosi o pomoc, to nikt nie powinien wtrącać się w to, co dzieje się w tym domu.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

30. Ofiary często są współodpowiedzialne za przemoc w rodzinie.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

31. Lepiej nie wtrącać się w sprawy związane z przemocą w rodzinie, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej lub samemu mieć problemy.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

32. Pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie jest obowiązkiem każdego człowieka.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

33. Jak Pan/Pani uważa, czy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym w Gminie Bierawa?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

34. Proszę wskazać, kto Pana (i) zdaniem częściej stosuje przemoc w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

35. Proszę wskazać, kto Pana (i) zdaniem jest częściej ofiarą przemocy w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

36. Czy zna Pan/Pani osobiście takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy psychicznej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

37. Czy zna Pan/Pani osobiście takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy fizycznej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

38. Jakie czynniki Pana (i) zdaniem mogą sprzyjać wystąpienie przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

39. Czy doświadczył (a) Pani/Pani kiedykolwiek przemocy psychicznej w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

40. Czy doświadczył (a) Pan/Pani kiedykolwiek przemocy fizycznej w rodzinie ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

41. Kiedy doświadczył (a) Pan (i) przemocy psychicznej lub fizycznej w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

42. Kto stosował wobec Pani/Pana przemoc fizyczną lub psychiczną?

Pozostało 100 znaków

43. Czy stosował (a) Pan/Pani kiedykolwiek przemoc psychiczną wobec członków rodziny?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

44. Czy stosował (a) Pan/Pani kiedykolwiek przemoc fizyczną wobec członków rodziny?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

45. Wobec kogo stosował (a) Pani/Pan przemoc fizyczną lub psychiczną?

46. Czy kiedykolwiek, Pan (i) lub inni członkowie rodziny korzystali z pomocy w związku z przemocą w rodzinie? Jeśli tak to z czyjej pomocy?
Wymagana odpowiedź

47. Czy Pana (i) zdaniem ofiary przemocy na terenie Gminy Bierawa mogą liczyć na pomoc?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

48. Z jakiej pomocy mogą Pana (i) zdaniem skorzystać ofiary przemocy w Gminie Bierawa?
Wymagana odpowiedź

49. Czy Pan/Pani udzielał (a) kiedyś pomocy osobie doznającej przemocy?
Wymagana odpowiedź

50. Proszę wskazać formę udzielonej przez Pana/ Panią pomocy na rzecz osoby pokrzywdzonej w wyniku przemocy domowej.