OBS: Dette er forhåndsvisning av av spørreundersøkelsen. Svarene er ikke lagret. Klikk her hvis du vil fylle ut spørreskjemaet.

Brukerundersøkelse SMISO Hamar September 2018

Spørreundersøkelsen er fullført.

Hei

Brukere som benytter seg av tilbudet i september 2018 blir bedt om å besvare en brukerundersøkelse. Dette for å se hva senteret kan bli bedre på og gi et best mulig tilbud til brukerne.

Man skal svare på undersøkelsen kun en gang.

Det er frivillig å svare på brukerundersøkelsen, men for å få et godt resultat er det viktig for oss at flest mulig svarer.

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.

Tusen takk for svar :-)