.

Enquête over racisme in België

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Heeft u ooit racisme ervaren in België?

Kies het antwoord dat het beste bij u past.
2

Hoe ernstig is het probleem van racisme in België volgens u?

Gebruik een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 'niet ernstig' en 10 'zeer ernstig' betekent.
3

Wat denkt u dat de oorzaken van racisme in België zijn?

Geef uw mening in het tekstveld hieronder.
4

Bent u het eens met de stelling 'Er is voldoende bewustzijn over racisme in België'?

Kies het antwoord dat het beste bij u past.
5

Vindt u dat de Belgische regering voldoende maatregelen neemt om racisme te bestrijden?

Kies het antwoord dat het beste bij u past.
6

Heeft u ooit getuige geweest van een racistisch incident in België?

Kies het antwoord dat het beste bij u past.
7

Vindt u dat scholen in België voldoende onderwijs bieden over diversiteit en inclusie?

Geef uw mening in het tekstveld hieronder.
8

Hoe denkt u dat individuen racisme in België kunnen bestrijden?

Geef uw mening in het tekstveld hieronder.
9

Maakt racisme het moeilijker voor sommige groepen in België om werk te vinden?

Kies het antwoord dat het beste bij u past.
10

Vindt u dat de media in België een eerlijke weergave geven van diversiteit en multiculturalisme?

Kies het antwoord dat het beste bij u past.