.

Analiza trendów w wykorzystaniu technologii w treningu piłkarskim

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy korzystasz obecnie z jakiegokolwiek systemu monitorowania GPS podczas treningów piłkarskich?

Wybierz jedną odpowiedź.
2

Jak oceniasz skuteczność analizy wideo w doskonaleniu techniki piłkarskiej?

Oceń skuteczność na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niską skuteczność, a 10 najwyższą skuteczność.
3

Czy stosujesz system śledzenia piłki i zawodników podczas treningów piłkarskich?

Wybierz jedną odpowiedź.
4

Jakie platformy analizy danych wykorzystujesz w trakcie analizy treningów piłkarskich?

Odpowiedz tekstowo.
5

Czy używasz dronów do monitorowania i analizy treningów piłkarskich?

Wybierz jedną odpowiedź.
6

Jak bardzo uważasz, że technologie wpływają na poprawę efektywności treningów piłkarskich?

Oceń wpływ na efektywność na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niski wpływ, a 10 najwyższy wpływ.
7

Czy używasz jakiejkolwiek aplikacji do analizy wyników treningowych?

Wybierz jedną odpowiedź.
8

Jakiego rodzaju dane są dla Ciebie najważniejsze podczas analizy treningów piłkarskich?

Odpowiedz tekstowo.
9

Jakie korzyści dostrzegasz w wykorzystaniu technologii podczas treningów piłkarskich?

Odpowiedz tekstowo.
10

Czy widzisz potencjał rozwoju technologii w treningu piłkarskim?

Wybierz jedną odpowiedź.