Medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) 2024

Beste collega,

Via deze enquête willen we graag de tevredenheid onder de medewerkers meten. In de vragenlijst staan verschillende stellingen. Je vult het antwoord in die jouw mening het beste weergeeft. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. De antwoorden die door jou zijn ingevuld worden volledig vertrouwelijk behandeld. Graag zouden we willen vragen om de enquête uiterlijk 15 april 2024 in te vullen.

Alvast bedankt dat je wilt deelnemen aan dit onderzoek!

Enquête starten