Vlaamse Speciale Economische Zones

Beste mandataris,


De Vlaamse cd&v-fractie, bij monde van Robrecht Bothuyne, is aan het kijken hoe we onze economie en onze welvaart beter kunnen spreiden.

In het bijzonder in de gemeentes die opgenomen zijn op de regionale steunkaart (RES-zone). We willen bevragen hoe we de verschillende bestaande steunmaatregelen beter kunnen uniformiseren en inzetten. Om dit te doen hebben we eerst en vooral een goede inkijk nodig in de huidige lokale situatie.

De mate waarin u op de hoogte bent van de bestaande maatregelen afkomstig van de verschillende niveaus (Europees, federaal, Vlaams en provinciaal) is daarbij cruciaal. Zou u hiervoor de onderstaande vragen beknopt kunnen invullen?


Alvast bedankt voor uw tijd en input. U kan steeds ook vrijblijvend contact opnemen met willem.theus@vlaamsparlement.be als u uitgebreidere antwoorden zou willen doorsturen of bijkomende ideeën/ervaringen heeft.Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023