.

Masturbace

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často se věnujete masturbaci?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu chování.
2

Jak hodnotíte svou spokojenost s vlastní masturbací na stupnici 1-10?

Ohodnoťte svou spokojenost s masturbací na stupnici od 1 (velmi nespokojen) do 10 (velmi spokojen).
3

Jaké pocity vám vyvolává masturbace?

Napište krátce, jaké pocity nebo myšlenky u vás vyvolává masturbace.
4

Máte nějaké rituály nebo zvyky spojené s masturbací?

Popište, zdali máte nějaké rituály nebo zvyky spojené s vaší masturbací.
5

S kým obvykle někdy masturbujete?

Vyberte odpověď podle vašich zkušeností.
6

Jak moc otevřeně hovoříte o masturbaci ve vašem okolí?

Zvolte odpověď, která nejlépe popisuje vaše chování ve společenských situacích.
7

Jak se cítíte po dokončení masturbace?

Vyberte odpověď na základě vašich emocí po dokončení masturbace.
8

Máte někdy pocit, že přeháníte masturbaci?

Zvolte odpověď na základě vašich vlastních zkušeností.
9

Jaký je váš nejoblíbenější prostor pro masturbaci?

Vyberte odpověď podle vaší preference.