.

Nadané děti na 1.st.ZŠ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Nadané dítě na 1. stupni ZŠ

Dobrý den, 

děkuji, že jste si udělali čas na dotazník pro moji diplomovou práci. Jsem studentkou Univerzity Hradec Králové a zajímám se o nadané děti. Nadané dítě to nemá v životě jednoduché ač mu ostatní děti mohou ve škole často závidět. V sociálním světě a v pochopení ,,normálního světa" je to pro něj opravdu náročné. Budu ráda za veškeré Vaše postřehy od narození až po současnost dítěte. 


"Děti rozumějí svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem"

1

Křestní jméno dítěte:

2

Věk dítěte:

3

Popište svoje nadané dítě - jaké má vlastnosti, temperament či jiné přidružené poruchy?

4

Je Vaše dítě více introvert či extrovert?

5

Má Vaše dítě sourozence?

Vyberte jednu odpověď
6

Třída a škola, do které dítě chodí:

7

Jaké má Vaše dítě nadání dle PPP?

8

Kdy jste si poprvé začali všímat, že je Vaše dítě nadané? Bylo již na začátku vývoje dítěte něco jinak (bylo v něčem opožděné, nebo naopak začalo dělat vše příliš brzo)?

9

Kdy (cca) a kdo Vám poprvé řekl, že máte nadané dítě?

10

Jaká byla reakce rodiny na nadání? Jak s tím rodina pracuje (sourozenci, prarodiče, rodiče atd.)?

11

Jaký byl nástup a průběh 1. třídy?

12

Jak se chová škola, na kterou dítě chodí (jak se věnují nadaným dětem, spokojenost s učivem, učiteli, asistenty)? Mají pro ně speciální hodiny, kroužky atd.?

13

Jaké jsou sociální vztahy nadaného dítěte se svými vrstevníky ve škole, ve sportu, na kroužku atd.?

14

Jaké jsou vztahy matky/otce a nadaného dítěte?

15

Co je pro Vaše dítě největší zábava a relax? Kam rádo chodí, co rádo dělá? O co se zajímá ve svém volném čase?

16

Bude Vaše dítě zůstávat na stávající ZŠ? Nebo půjde na gymnázium, školy pro nadané děti?

17

Pokuste se vcítit do Vašeho dítěte a zkuste popsat, jak se může nadané dítě cítit doma nebo ve škole?

18

Co si myslíte, že si Vaše dítě myslí?

19

Děkuji za Váš čas! Velice si toho vážím! Pokud máte ještě nějaké informace, které byste mi rádi sdělili, tak můžete psát zde :)