Najczęstsze urazy w Skateboardingu

Niniejsza ankieta poświęcona jest urazom w skateboardingu. Skierowana jest do osób, które w ostatnich 2 latach przebyły kontuzje o charakterze urazowym w wyniku jazdy na deskorolce. Ankieta jest w pełni anonimowa i wykorzystana zostanie wyłącznie na potrzeby pracy magisterskiej na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa. Proszę o rzetelne wypełnienie wszystkich pytań. W razie jakich kolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy, Mateusz Rybak: mateusz.ankieta.skateboarding@gmail.com

1. Ile masz lat?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

2. Podaj płeć:
Wymagana odpowiedź

3. Jakie masz wykształcenie?
Wymagana odpowiedź

4. Gdzie mieszkasz?
Wymagana odpowiedź

5. Którą nogą jeździsz na deskorolce?
Wymagana odpowiedź

6. Którą ręką piszesz?
Wymagana odpowiedź

7. Ile lat jeździsz na deskorolce?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

8. Jak często aktywnie uczestniczysz w podanych poniżej imprezach deskorolkowych?
Wymagana odpowiedź

Raz w roku
Kilka razy w roku
Raz w miesiącu
W ogóle
Zawody typu best trick
Zawody typu Game of S.K.A.T.E
Pokazy deskorolkowe (team demo)
Okazjonalne imprezy deskorolkowe (np. Bielawa, Baltic Games)
Zawody deskorolkowe (Przystanki Mistrzostw Polski)
Obozy deskorolkowe (Woodcamp)
Wyjazdy deskorolkowe (Skate Tripy)

9. Ile godzin tygodniowo poświęcasz na deskorolkę?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

10. Ile razy w tygodniu wychodzisz na deskorolkę?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

11. Czy rozgrzewasz się przed jazdą na deskorolce?
Wymagana odpowiedź

12. Czy korzystasz z odnowy biologicznej (np. masaż,sauna) po jeździe na deskorolce?
Wymagana odpowiedź

13. Ile razy w tygodniu korzystasz z odnowy biologicznej?

Pozostało 50 znaków

14. Z jakiego rodzaju odnowy biologicznej korzystasz?

15. Czy poza jazda na deskorolce uprawiasz (amatorsko lub zawodowo) inne sporty?
Wymagana odpowiedź

16. Czy podczas ostatnich 2 lat odniosłeś kontuzję o charakterze urazowym, która wyłączyła Cię na jakiś czas z jazdy na deskorolce?
Wymagana odpowiedź

17. Opisz 5 najpoważniejszych kontuzji o charakterze urazowym z ostatnich 2 lat. (wstaw "0" w oknach urazów, które Ciebie nie dotyczą)
Wymagana odpowiedź

uraz 1
uraz 2
uraz 3
uraz 4
uraz 5
Podaj nazwę miesiąca w którym doszło do urazu :
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5
Wpisz okolice ciała, której dotyczył uraz (np.: Stopa/ Staw skokowy/ Ścięgno Achillesa/ Piszczel/ Staw Kolanowy/ Staw Biodrowy/ Miednica/ Kręgosłup Lędźwiowy/ Kręgosłup Piersiowy/ Kręgosłup Szyjny/ Klatka Piersiowa/ Głowa/ Staw Ramienny/ Obręcz Kończyny Górnej (łopatka, obojczyk) / Ramię/ Staw Łokciowy/ Przedramię/ Staw Nadgarstkowy/ Dłoń/ Kciuk):
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5
Wpisz typ urazu (np.: Stłuczenie Mięśnia/ Naciągnięcie Mięśnia/ Zerwanie Mięśnia/ Naciągnięcie Więzadła/ Zerwanie Więzadła/ Skręcenie Stawu/ Zwichnięcie Stawu/ Złamanie):
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5
Wpisz mechanizm urazu (np.: Zderzenie z przeszkodą, Ścianą, Innym Skaterem, Samochodem/ Upadek/ Upadek Przez Utratę Równowagi/ Spadek z Deskorolki/ nieudany trick/ Złe Lądowanie/ Ześlizgnięcie się Nogi z Deskorolki/ Uszkodzenie się Deskorolki/ Poślizgnięcie/ Nagłe Zatrzymanie Deskorolki (nierówności podłoża, patyk, kamień)/ Inne (jakie)):
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5
Wpisz miejsce w, którym doszło do urazu (np.: Przestrzeń publiczna, np. ulica/ Skatepark/Inne(jakie)):
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5
Wpisz okres przerwy w treningu spowodowanej urazem. (w dniach, miesiącach, latach)
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5
Wpisz rodzaj podjętego leczenia (np.: rehabilitacja, hospitalizacja z operacją , hospitalizacja bez operacji, farmakoterapia, unieruchomienie):
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5
Wpisz czy kontuzja powtórzyła się. (Tak/Nie)
uraz 1 uraz 2 uraz 3 uraz 4 uraz 5