WIEDZA RODZICÓW NA TEMAT ZNACZENIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH

 Szanowni Państwo !

Nazywam się Anna Zaporowska i jestem studentką Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety, której celem jest ocena wiedzy rodziców na temat roli szczepień w zwalczaniu  chorób zakaźnych. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny i anonimowy, zaś wyniki otrzymane dzięki Państwa wypowiedziom zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.


Rozpocznij ankietę teraz