.

LEADER PARTY (cipation) aneb tvořit projekt je zábava - dotazník

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aké boli Vaše očakávania a do akej miery sa naplnili? Uveďte, prosím, maximálne 2 očakávania a označte krížikom na stupnici ich naplnenie.

Vyberte jednu odpoveď v každom riadku