Čokolada

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník nám pomôže pri vypracovaní projektu z predmetu ekonomika.

Spustiť dotazník