Učební styly a preference generace Z: Video vs. text

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je určen pro studenty prvního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty managementu, a má za cíl zjistit, jaký formát učebních materiálů - video nebo text - je pro vás nejefektivnější a nejpříjemnější.

Vaše odpovědi pomohou lépe pochopit preference učebních stylů generace Z a snad napomohou k pozměnění dostupných zdrojů výuky na VŠE.

Spustit dotazník teď