Veiligheidsbeleving Hygiëa

Deze enquête gaat over veiligheid bij Hygiëa. Uw mening daarover vinden wij heel belangrijk. Het invullen kost slechts 5 - 10 minuten. U kunt anoniem reageren. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Bent u zelf lid van de gymnastiekvereniging Hygiëa, of heeft u een kind op de vereniging?
Vereist antwoord

Heeft u zelf ervaring met gymnastiek?
Vereist antwoord

Denkt u weleens na over de veiligheid op een gymnastiekvereniging?
Vereist antwoord

Ervaart u gymnastiekvereniging als Hygiëa veilig?
Vereist antwoord

Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk vindt u het dat een gymnastiekvereniging actief bezig is met veiligheidsmaatregelen?
Vereist antwoord

0/10

Waar maakt u zich in betrekking tot de veiligheid van uw kind het meeste zorgen over?
Vereist antwoord

Heeft u het idee dat het bestuur actief bezig is met veiligheid en veiligheidsmaatregelen?
Vereist antwoord

De vereniging beschikt over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Was u daarvan op de hoogte?
Vereist antwoord

Indien u de vorige vraag met ‘ja’ heeft beantwoord: hoe bent u daarachter gekomen?
Vereist antwoord

Heeft u zelf al eens gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon?
Vereist antwoord

Welk cijfer zou u, op basis van uw inzichten in de gymnastiekvereniging, aan de veiligheid van de vereniging geven?
Vereist antwoord

0/10

Zou u met het oog op het verbeteren van de veiligheid, overwegen om een hogere contributie te betalen?
Vereist antwoord

Bent u bereid om zelf iets meer voor de club te doen, bijvoorbeeld een bestuursfunctie op u nemen? - Als u "ja" antwoordt, vul dan s.v.p. uw contactgegevens in:
Vereist antwoord

Heeft u zelf ideeën over wat de club/het bestuur kan doen om de veiligheid te verbeteren?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend