Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? Odpowiedz, zareaguj, dokonaj zmian.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Należy pamiętać, że identyfikacja skali i rodzaju zagrożeń nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Dlatego też Szanowni mieszkańcy Gminy Gniew, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Rozpocznij ankietę teraz