.

Verandering Mengerij

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In hoeverre vertrouw je erop dat het management de veranderingen in de mengerij effectief zal doorvoeren? (1 = Helemaal niet, 4 = Volledig)

Gebruik alleen cijfers
2

Hoe goed voel je je geïnformeerd over de veranderingen die plaatsvinden in de mengerij? (1 = Helemaal niet, 4 = Volledig)

Gebruik alleen cijfers
3

Hoe vaak heb je de mogelijkheid om je zorgen of suggesties te delen met het management? (1 = Nooit, 4 = Altijd)